FANDOM


Siikaa saadaan suhteellisen monista vesistöistä. Siian koko vaihtelee vesistöittäin, mutta yleisin koko on 500-700 grammaa.

Siialla on alamitta, joka on noin sadan gramman tuntumassa.


Kalastus Muokkaa

Siialle hyvin toimiviksi pilkeiksi on havaittu hopeahologrammipystypilkki (varsinkin höystettynä surviaissääsken toukalla eli survarilla tai punaisella kärpäsentoukalla), sekä morrit.

Parhaita siikavesistöjä ovat mm. Siika-Valkeinen, Vuolasniva sekä Siikakoski, mutta Surrinlammeltakin siikoja saadaan hyvin, varsinkin kevättalvesta. Merellä siiat ovat harvemmassa, mutta ne ovat pääsääntöisesti suhteellisen suurikokoisia.

Siialle parhaat vuodenajat ovat syystalvi sekä kevättalvi.